- 2021

Спечелен конкурс за управлението на Комплекс за социални услуги за деца и семейства Стара Загора и откриване на клон Лозенец.