- 2020

Вземи живота си в Криле

„Мисия Криле” е неправителствена организация, основана в Стара Загора през април 2018 г. Организацията създаде и развива Консултативен център в град Харманли в подкрепа на хора, търсещи и получили убежище в страната.

Фондация "Мисия Криле"

ул. „Христо Ботев“ 205, Стара Загора
© Всички права запазени 2022  Фондация "Мисия Криле"

Първи трудови договори с бежанци, които след получаване на статут остават да работят като социални медиатори към организацията.