Административен екип

Административен екип

За контакти:

+96 667 5888

Какво правим:

Въпреки, че един от ширещите се митове е, че в социалната сфера работят основно администратори в екипа на Фондация „Мисия Криле” това със сигурност не е така. Имаме едва четирима души в този екип. И това са хора, които през повечето време не работят пряко с клиенти, имат изключително важно значение, за да може да функционира работата ни. Тяхното отсъствие веднага се усеща и са трудно заменими.

Някои от тях се занимават с финансите, справки, фактури, отчети и всякакъв вид документация. Други са ангажирани с посрещането на клиентите и свързването им със специалистите. А трети вършат толкова много неща, че не знам дали може да се опише в едно изречение тяхното значение.

В свят на много изисквания, проверки, отчети, дейности, този екип е много важна част от дейностите на Фондацията.