“Работилница за родители на деца с увреждания и затруднения в развитието”

Проект “Работилница за родители на деца с увреждания и затруднения в развитието”, финансиран от Уницеф – България (18.04.2019 – 31.12.2020 г.).