„Сближаване”

Проект „Сближаване”, финансиран от Български фонд на жените, с цел да се подпомогне сближаването между търсещите международна закрила и местните общности в града като се създадат възможности за реални срещи, в които да се обменя собствен опит и идеи, използвайки богатството на различните култури (10-12.2018 г.).