“Подкрепа на гражданското общество”

Проект „Подкрепа на гражданското общество, защита на демократичните ценности, човешките права, повишаване на капацитета на организацията”, финансиран от Български фонд за жените (26.11.2019 – 31.05.2020 г.).