„Нещо Различно”

Проект „Нещо Различно”, финансиран от Обществен дарителски фонд – Стара Загора, насочен към промяна на нагласи спрямо бежанци чрез активни културни дейности – прожекции на тематични филми, готвене, дискусии в училищата с пътуваща изложба (07-12.2018 г.).