„Да подкрепим децата и семействата в Стара Загора в ситуация на Covid-19”

Партньорски проект „Да подкрепим децата и семействата в Стара Загора в ситуация на Covid-19”, целящ осигуряване на спешна и неотложна помощ за уязвими семейства, които заради пандемията са изгубили работа и от там доходи и сигурност, в партньорство с Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора”, финансиран по програма „ИРИС” от Фондация „Работилница за граждански инициативи” (09.2020-04.2021 г.).