Професионалното прегаряне и как да се справяме с него!

Обучение

????Фондация “Мисия Криле” / Mission Wings Foundation дадe начало на серия семинари в рамките на обучение на темата: „Професионалното прегаряне и как да се справяме с него!”.

Семинарът е съставен от четири еднодневни модула, а участниците са хора от организации, институции и социални услуги от Хасково, Харманли, Димитровград и Свиленград.

???? Обучението се проведе в Културния център в град Харманли, но защо точно там?
По официални данни и направени анализи местните институции в област Хасково са едни от най-натоварените в страната и работят с много, различни и тежки случаи.

По време на първия модул се включиха 18 участници с различни професии – психолози, социални работници, полицаи, културни медиатори, прокурори, а обучител беше психотерапевтът Валентина Маринова.

???? Следващите три семинара от обучението ще се проведат на 2, 10 и 15 април.

Обучението се провежда по проект ACF/901 „Регионален модел за овластяване на уязвими бежанци и мигранти, търсещи закрила в страната“, тематичен приоритет № 3: „Овластяване на уязвими групи“, финансиран от Фонд Активни граждани България, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2024 г.

Медийна грамотност и проверка на фактите

Какво е медийна грамотност?
👉 Как и къде да проверяваме фактите?
👉 Кой създава съдържание?
👉 Как функционират тролските фабрики и каква им е целта?
👉 Можем ли да се борим с пропагандата?

Вчера, 20.07.2023, разсъждавахме по тези и други въпроси с водещ Велизара Цонева  – журналист и сертифициран обучител по медийна грамотност и проверка на фактите.
Тема, която става все по-важна и обучение, което всеки е хубаво да премине в личен план, за да може да се ориентира в инфодемията на ежедневието, а в професионален план – задължително!

В обучението участваха представители на регионални институции, адвокати, представители на НПО сектора в града и активисти. Водещата успя да ни покаже, чрез практически упражнения и много примери, колко податливи сме на фалшивите новини и колко трудно е да ги разпознаем. Запознахме се с някои основни правила и методи за проверка на факти, които да ни помогнат да разграничаваме истина от пропаганда и да не допринасяме за нейното разпространение, като споделяме непроверена информация.

Поради големия интерес, планираме нови дати за провеждане.

Обучението е част от серия обучения организирани по проект „Регионален модел на междуинституционално взаимодействие за справяне с бежанската криза, свързана с търсещите закрила от войната в Украйна“.
Водеща организация в проекта е Обществен Дарителски Фонд – Стара Загора а неин партньор е
Фондация “Мисия Криле”.
Проектът е финансиран от Фонд Активни граждани България (Аctive Citizens Fund) по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.

Правни предизвикателства при работа с хора търсещи закрила

На 11.07.2023 проведохме първото обучение от предстояща поредица.

С д-р Олга Колот и адв. Драгомир Ошавков от Фондация за достъп до права ФАР обсъдихме правните предизвикателства при работата с хора, търсещи закрила.

 

– Каква е актуалната ситуация в страната с лицата, потърсили закрила от Украйна?

– Какви са актуалните тенденции в практиката (правни, социални, здравни и други аспекти)?

– Какви са предизвикателствата в практиката по прилагане на процедурите за достъп до територията на държавата и достъп до процедурата за закрила?

 

Участници в обучението бяха представители на основните институции в града: Община Стара Загора, Дирекция „Социално подпомагане“, както и представители на НПО сектора, доброволци и активисти. Обучението завърши с ползотворна дискусия и обсъждане на въпроси от практическата работа на терен на участниците.

 

Обучението се проведе по проект „Регионален модел на междуинституционално взаимодействие за справяне с бежанската криза, свързана с търсещите закрила от войната в Украйна”, финансиран от Фонд Активни граждани България (Аctive Citizens Fund) по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г., с водеща организация Обществен Дарителски Фонд – Стара Загора и партньор Фондация “Мисия Криле”.