Новини

Ще ни липсваш много…

Работата на неправителствените организации е една постоянна борба в подкрепа на уязвимите хора. Често се сблъскваме с много предизвикателства, понякога поставени от институциите, общините и държавата. Не рядко, вместо да работим в една посока, подкрепа на нуждаещите се и грижа за общността, се сблъскваме с неразбиране, неуредици, непрофесионализъм и липса на подкрепа.

Един от светлите лъчове в работата ни е когато намерим съмишлиници. Хора или организации, с които гледаме в една посока, опитвайки се да бъдем полезни на другите.

Най-голямото удоволствие е, когато с течение на времето и сътрудничеството, уважението расте и знаеш, че отсреща има някой, с когото сте на един дух.

Отец Мартин от католическата църква в България и от Фондация „Дон Боско” беше такъв.

Казваме „беше”, защото този прекрасен човек, посветил една част от живота си, за да служи на нас българите и да работи сред най-уязвимите, почина в неделния ден. Внезапно животът му на тази земя приключи на 47 години.

Той беше неуморен в подкрепата си за каузите на Фондация „Дон Боско”. Работеше с младите хора относно тяхното образование и изграждане на характер. Страдаше заедно с ония, които страдат. Активно присъстваше на всяко едно място, където се случваше нещо. Не се страхуваше да заяви своята позиция. Той беше пример за Божий служител.

Ще ни липсват неговата усмивка, неговият, почти перфектен, български и неговата топлина!

Стара Загора, ромската махала, гражданският сектор ще тъгува за него!

Ние, от Фондация „Мисия Криле”, се подготвяхме да се видим с него в утрешния ден (21.02.2023 – вторник), на празника на Международния ден на майчиния език. Ден, който той много уважаваше и винаги дейно участваше. Планирахме да говорим за бабите и тяхното място в живота ни, докато похапваме.

Пътят ти свърши, но споменът за теб, няма да угасне!

 

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.

Categories