Вземи живота си в криле!

Ние сме "Мисия Криле

„Мисия Криле” е неправителствена организация, основана в Стара Загора през април 2018 г. от съмишленици и експерти с над 20-годишен опит в управление на проекти, свързани с овластяването на хора, преживяващи страдание или в неравнопоставено положение; закрила на деца в риск; подпомагане социалното функциониране на деца и възрастни в областите приемна грижа и осиновяване, увреждания, насилие, семейни неблагополучия, зависимости, ранна интервенция, други.

Организацията има издадени лицензи от новата Агенция по качеството на социалните услуги за шест вида социални услуги, както следва: „Информиране и консултиране“, „Общностна работа“, „Обучение за придобиване на умения“, „Осигуряване на подслон“, „Терапия и рехабилитация“ и „Застъпничество и посредничество“. Лицензите са предоставени за период от 5 години.. По този начин всички извършвани дейности с уязвими деца и семейства е гарантирано, че отговарят на съответните стандарти, утвърдени в новоприетия Закон за социалните услуги.

Визия

Да работи за общество, в което всяко дете и възрастен, преминаващи през страдание, успяват да изграждат способността си да преодоляват препятствията на живота и да продължат развитието си напред, постигнали лична и социална промяна.

Мисия

Да подкрепя, насърчава и допринася за разгръщането на пълния потенциал на уязвими деца и възрастни, които да реализират постижения в различни сфери на живота в България.

Основна цел

Да насърчава личното и социално развитие на непривилегировани деца и възрастни от групи и общности на територията на страната, като подкрепи възстановяването на тези, които са преживели страдание, допринесе за тяхната равнопоставеност и разгръщане на възможностите им за благополучие.
 •  - 2021

  Спечелен конкурс за управлението на Комплекс за социални услуги за деца и семейства Стара Загора и откриване на клон Лозенец.

 •  - 2020

  Първи трудови договори с бежанци, които след получаване на статут остават да работят като социални медиатори към организацията.

 • 19.07.2019 - 2019

  Откриване на консултативен за бежанци и мигранти в гр. Харманли.

 •  - 2018

  Създаване и регистриране на фондацията.  

Визия

Да работи за общество, в което всяко дете и възрастен, преминаващи през страдание, успяват да изграждат способността си да преодоляват препятствията на живота и да продължат развитието си напред, постигнали лична и социална промяна.

Мисия

Да подкрепя, насърчава и допринася за разгръщането на пълния потенциал на уязвими деца и възрастни, които да реализират постижения в различни сфери на живота в България.

Основна цел

Да насърчава личното и социално развитие на непривилегировани деца и възрастни от групи и общности на територията на страната, като подкрепи възстановяването на тези, които са преживели страдание, допринесе за тяхната равнопоставеност и разгръщане на възможностите им за благополучие.
 •  - 2021

  Спечелен конкурс за управлението на Комплекс за социални услуги за деца и семейства Стара Загора и откриване на клон Лозенец.

 •  - 2020

  Първи трудови договори с бежанци, които след получаване на статут остават да работят като социални медиатори към организацията.

 • 19.07.2019 - 2019

  Откриване на консултативен за бежанци и мигранти в гр. Харманли.

 •  - 2018

  Създаване и регистриране на фондацията.  

Кои сме ние