Новини

Участвахме в обучение по програма “Пътеводител”

 

През изминалата седмица (12-13.10.2023) двама души от екипа на Фондация “Мисия Криле” взеха участие в първи модул от Обучителната програма „Пътеводител“. Обучението е за организациите, които са одобрени по проект „Права и ценности“, фонд „Заедно“.

Проект „Права и ценности“ предоставя възможност на граждански организации и читалища от цялата страна да получат подкрепа за реализиране на граждански инициативи по темите права на гражданите на ЕС, демокрация, многообразие и равенство.

Проектът се изпълнява в партньорство от фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС), фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Международна неправителствена асоциация „Европейска служба за граждански действия“ (ECAS).

Водещите на обучението оказаха съдействие при разработването на пълните предложения за инициативи. В рамките на обучението колегите от екипа взеха участие в индивидуални технически консултации и групови обучения за изграждане на капацитет по темите приоритетни на фонд „Заедно“.

Програмата се състои от 4 обучителни модула и ще се проведе през периода октомври 2023 – юни 2024 г.

Това, което предстои на екипа ни е да разшири проектното си предложение и с него да участва в следващия етап от програмата.

Проектът се изпълнява в партньорство от фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС), фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Международна неправителствена асоциация „Европейска служба за граждански действия“ (ECAS).

Проектът „Права и ценности“ (ProEUvaluesBG) е съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.