Професионалното прегаряне и как да се справяме с него!

????Фондация “Мисия Криле” / Mission Wings Foundation дадe начало на серия семинари в рамките на обучение на темата: „Професионалното прегаряне и как да се справяме с него!”.

Семинарът е съставен от четири еднодневни модула, а участниците са хора от организации, институции и социални услуги от Хасково, Харманли, Димитровград и Свиленград.

???? Обучението се проведе в Културния център в град Харманли, но защо точно там?
По официални данни и направени анализи местните институции в област Хасково са едни от най-натоварените в страната и работят с много, различни и тежки случаи.

По време на първия модул се включиха 18 участници с различни професии – психолози, социални работници, полицаи, културни медиатори, прокурори, а обучител беше психотерапевтът Валентина Маринова.

???? Следващите три семинара от обучението ще се проведат на 2, 10 и 15 април.

Обучението се провежда по проект ACF/901 „Регионален модел за овластяване на уязвими бежанци и мигранти, търсещи закрила в страната“, тематичен приоритет № 3: „Овластяване на уязвими групи“, финансиран от Фонд Активни граждани България, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2024 г.