Новини

Представяне на Наръчник за алтернативи на имиграционното задържане

Възможно ли е да има по-добър начин за справянето с бежанската криза?

Има ли начин задържането на имигранти да бъде направено по по-добър начин?

Има и затова ще разкажем днес, 25.04.2023, от 10:30 в Комплекса за социални услуги в Стара Загора.

Фондация Център за правна помощ – Глас в България и Фондация „Мисия Криле“ организират днес интерактивно събитие, на което ще представим най-новия инструмент в сферата на алтернативите на миграционното задържане в България – ПРАКТИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА АЛТЕРНАТИВИ НА ИМИГРАЦИОННОТО ЗАДЪРЖАНЕ.

На събитието участниците ще получат екземпляр на самия наръчник, като ще бъде накратко представено неговото съдържание. Ще има интерактивна част на дискусия и работа по групи.

Официално събитие по представяне на гореописания наръчник бе проведено в гр. София на 28 февруари 2023г., с участието на представители на държавни институции, неправителствени организации, на Омбудсмана на Р. България и на експерти.

Практическият наръчник е съставен от Фондация “Център за правна помощ – Глас в България” по проект „Продължаваме напред: поддържане на напредъка и осигуряване на трайно намаляване на миграционните политики, основани на силовите методи и практики”, финансиран от Европейската програма за интеграция и миграция (EPIM), съвместна инициатива на Мрежата на европейските фондации (NEF).

Това ще бъде третото представяне на Наръчника. След София и Хасково, сега домакин е Стара Загора и Фондация „Мисия Криле“.

Настоящият наръчник цели да акумулира в едно практично помагало натрупания през годините опит и да послужи като ефективен инструмент на служителите, работещи на терен или взимащи решения относно определянето на алтернативни на имиграционното задържане мерки, като им помага в разрешаването на конкретни казуси и ситуации в унисон с установените международни стандарти и принципи.

 

 

 

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.

Categories