Новини

Обзор на 2022 година – работата ни в Консултативния център в Харманли

В началото на март (01.03.) се навършиха 3 години от отварянето на Консултативния ни център в гр. Харманли, намиращ се на 10 мин. пеша от бежанския приемателен център.

През последните две години работата ни там беше подркрепяна от проект „Подкрепа на уязвими лица измежду граждани на трети страни в процедура по връщане чрез прилагане на метода кейс мениджмънт и на алтернативи на задържането”, изпълняван по Национална програма на България по ФУМИ – фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020г.

За този период трябваше да се справяме с предизвикателства като пандемията covid, последствията от превземането на Кабул от талибаните, войната в Украйна, насилствените отблъсквания на бежанците от южна граница, иранската революция след убийството на Махса Амини, катастрофалните земетресения в Турция и Сирия, предизвикателства, свързани с работата с различни институции и организации. Тези събития белязаха дълбоко работата ни, тъй като ни срещнаха със съдбите на хиляди хора, засегнати от тях. Пътят на много бежанци минава през Харманли, заради транзитния характер на региона и неговото географско разположение.

Работата в подкрепа на бежанците беше възможна и благодарение на проект, който продължи две години. Той беше насочен в подкрепа на най-уязвимите сред хората без документи, потърсили международна закрила и в процес на връщане в страната по произход.

В работата ни по проекта успяхме да изградим едно от най-пълноценните ни партньорства през годините, а именно с Center for Legal Aid “Voice in Bulgaria”

Имаше много трудни и дори невъзможни ситуации през тези 730 дни.

На 03.10.2022 направихме своето закриващо събитие по проекта. То беше пресконференция, която направихме в сградата на БТА и на която присъстваха и споделяха част от хората, с които работихме през последните две години – 80 уязвими чужди граждани в България, които са в процедура на връщане. Сред тези 80 човека имаше мъже, жени, деца. Някои от тях бяха от Афганистан, други от Сирия и Армения. Работихме с хора от Ирак или дошли от Африка – Чад, Мароко, Алжир, Тунис, Еритреа, Камерун… Някои бяха сами, а други бяха дошли в България със семействата си. Една част живееха в регистрационния център в град Харманли, а други бяха затворени в Специалния дом за временно настаняване на чужденци в град Любимец. Имаше и такива, които бяха наели апартамент или хотелска стая.

Чрез проекта бе предоставена холистична подкрепа в рамките на 24 месеца на 80 чужди граждани на територията на България, които попадат в категорията “уязвими лица” и същевременно са в процедура по връщане в страна на произход, транзит, или трета сигурна страна, но връщането им е отложено. Основна цел на проекта бе да се оптимизира процеса на връщане, като се прилага диференциран, балансиран и хуманен подход към уязвимите лица, гарантиращ правата и достойнството на лицата без документи в процедура по връщане, като чрез прилагания кейс-мениджмънт подход им бе предоставяна правна, психологическа, социална помощ и подкрепа.

По време на работата ни по проекта „Подкрепа на уязвими лица измежду граждани на трети страни в процедура по връщане чрез прилагане на метода кейс мениджмънт и на алтернативи на задържането”, изпълняван по Национална програма на България по ФУМИ – фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020г. подкрепяхме чужденците активно. В екипа имахме кейс мениджъри (хора, които водеха случаите) и бяха активните в осигуряването на подкрепа. Бяха включени психолози, преводачи, културни медиатори и адвокати.

В основата на този подход стои човешкото отношение и работата по овластяване на бежанците.

Сухата статистика показва, че сред тези 80 човека, с които е работено по проекта в продължение на 2 години 28 получиха статут или бяха в процедура за закрила. 10 чужденци избраха да се върнат в родните си страни доброволно, а един човек беше принудително отведен.

Работата ни по проекта впечатли Европейската комисия и тя беше определена за успешна.

В добавка трябва да споделим, че за три години работа в Консултативния ни център в град Харманли сме работили с близо 2400 социални случая, проведохме с тях около 6000 здравни консултации, 1500 социални сесии за овластяване, на близо 180 души беше предоставена психологическа помощ. Бяха проведени над 260 групови сесии за информиране и терапия. Над 120 са хуманитарните акции, проведени за периода. В партньорство беше предоставена правна помощ на над 550 души. Бяха осъществени множество обучения и инициативи, чиято цел беше да помогнат местните институции и организации в пряката работа.

Важно е да уточним, че зад тези цифри ние виждаме не статистика, а хора и съдби.

През последните 3 години се сблъскахме с човешкото страдание във всичките му форми. Запознахме се и съпреживяхме историите на толкова много семейства. Опитвахме се да бъдем полезни и да ги подкрепяме адекватно. Борихме се за техните права. Вложихме знания, усилия, средства. С много голяма част от тях се разделяхме и те продължаваха своя път, в повечето случаи извън България.

Изминаха 3 години, но работата продължава, а нуждаещите се увеличават.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.

Categories