Новини

Обзор на 2022 година – Нов покрив, нова възможност

Продължаваме с обзора на 2022 година.

Фондация „Мисия Криле“ се грижи за няколко услуги в град Стара Загора. Местата, където извършваме част от своите дейности са две сгради, намиращи се на ул. „Христо Ботев“ 205. И двете са построени през далечната 2005 година и има много реални съмнения, че е пестено при изграждането им, като са използвани некачествени материали. В крайна сметка времето и начинът на строене оказват влияние върху сградите и те бяха силно компрометирани.

С помощта на община Стара Загора преди няколко години покривът на Центъра за обществена подкрепа беше подменен и сградата беше ремонтирана цялостно.

За съжаление това не се случи със сградата на Звено „Майка и бебе“. Място, където се настаняват жени и техните деца. В продължение на няколко месеца, а понякога и година, те живеят в сградата и се грижат за децата си.

Проблемите с покрива оказваха влияние и на състоянието на стаите, които жените обитаваха. Козметичните ремонти, които периодично извършвахме нямаше как да прекъснат течовете, идващи от покрива.

Отново с подкрепата на община Стара Загора през 2022 година проблемът с покрива беше решен, а тази година предстои да бъде санирана сградата. Това ще ни даде възможност отново да подобрим условията на живот в сградата.

Звено „Майка и бебе“ е място, където от 2005 година до сега над 300 души са намерили своя временен подслон.

Това са жени и непълнолетни момичета, които са бременни или имат деца. Някои от тях са жертва на насилие. Други преживяват кризисен момент. Някои имат трудности да се грижат за децата си. Други имат други страдания и дефицити.

24 часа, всеки ден и всяка седмица специалисти, от екипа ни, се опитват да подкрепят жените, да го овластяват и да им помогнат да продължат живота си със своите деца извън Звеното.

Усилията, които се полагат да информираме, консултираме, придружаваме, обучаваме и да се застъпваме за жените са неизброими. В крайна сметка в една част от случаите са и успешни. За наше съжаление понякога се е налагало деца и родител да се разделят. Случвало се е жената да се върне при насилника или да продължи да злоупотребява с алкохол и наркотици.

Ремонтираният покрив ни дава възможност да продължим своята работа по подкрепа на нуждаещите се от подслон жени.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.