ОВЛАСТЯВАНЕ

Вземи живота си в КРИЛЕ

ОВЛАСТЯВАНЕ

Вземи живота си в КРИЛЕ

0 %

от хората в екипа
са с нас от самото начало

0

Изпълнени проекта
в полза на
най-уязвимите

< 0

уязвими
деца и семейства
достигнати годишно

0

дарители включени в нашите каузи

Подкрепяме най-уязвимите деца и семейства

„Мисия Криле“ работи в полза на деца и семейства, чрез своите центрове в Стара Загора и Харманли. Всички дейности на организацията са насочени към това – всеки човек да развие потенциала си за справяне със сложните житейски ситуации, които съпровождат пътя му. Работата си вършим като подкрепяме, защитаваме, застъпваме се, овластяваме и подпомагаме за успешната интеграция на всички, които по някаква причина са изпаднали в трудност. В усилията, които влагаме се включват много доброволци, дарители, партньорски организации, институции и корпоративни съмишленици, без които не бихме могли да достигнем до хилядите хора, с които работим годишно.

Проекти на "мисия криле "

Водещи теми, по които сме фокусирали усилия

Програма за овластяване

"РЕГИОНАЛЕН МОДЕЛ ЗА ОВЛАСТЯВАНЕ НА УЯЗВИМИ БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ, ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА В СТРАНАТА"
Прочети още

Подкрепа на уязвими лица

„Фонд убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020г. (ФУМИ)
Прочети още

ПАРТНЬОРИ И ДАРИТЕЛИ