- 2020

Първи трудови договори с бежанци, които след получаване на статут остават да работят като социални медиатори към организацията.