19.07.2019 - 2019

Откриване на консултативен за бежанци и мигранти в гр. Харманли.