Ръководен екип

Всяка организация си има хора, от които се очаква да носят отговорност за действията и дейностите в нея. Това са хората, които трябва да бъдат опора на служителите и лице пред обществеността.
Във Фондация „Мисия Криле” това са 5 човека. Всеки от тях се опитва да върши своите задачи, но често се налага да помага и да „запълва дупки”.

В ръководния екип влизат председателят на Фондацията и директор на Комплекса за социални услуги – Диана Димова, ръководителите на екипи – Силвия Теофарова и Ивайло Ябълкаров, счетоводителят – Ваня Димова и експерта по комуникации – Райна Димитрова.
Достатъчно ли са? Вероятно, не!

Работата е много. Емоциите са много и различни. Усещането, обаче, е, че си заслужава, защото с това, което правим, можем да сме полезни за други.