Мобилен Екип

КСУДС филиал "Лозенец"

За контакти:

0897 654277

Какво правим:

Мобилният екип е мобилен. Разбира се! По името му се подразбира. Този екип е свързан с много пътуване, домашни посещения, работа в изнесен офис (Център в кв. „Лозенец” в Стара Загора – виж за повече информация секцията „Центрове”) или както казваме на наш език – „работа на терен”. Екипът от четирима души имат за цел да достигат, намират, изграждат доверителен контакт и подкрепят уязвими семейства.

Кои са уязвими семейства? За съжаление техния брой застрашително расте. Причините са ковид пандемията, последствията от войната в Украйна, растящата инфлация, постоянно високите нива на домашно насилие, затруднения в обгрижването на децата…
Уязвимите семейства са онези, които преминават през труден и кризисен момент. Той може да е свързан с криза във взаимоотношенията, с нов член в семейството, невъзможност да изпращат децата си на градина и/или училище, заболяване на някой от членовете на семейството, липса на подкрепа, проблеми с мястото, което обитават, насилие…

Ролята на този екип от четирима души е да бъде „мост” между нуждаещите си и институциите, да бъде „протегната” ръка, която може да помогне в точен момент.
Работата им е тежка, напрегната и изпълнена с много предизвикателства.