Шанс за невидимите супер-майки

„Шанс за невидимите супер-майки”

Проект „Шанс за невидимите супер-майки”, насочен към подкрепа овластяването на жени в неравнопоставено положение, отглеждащи сами децата си, живеещи на територията на областите Стара Загора и Хасково. финансиран от Български фонд за жените, фаза I (23.07.2019-23.07.2020 г.), фаза II (01.06.2020-30.11.2021 г.,), фаза III (01.01-31.12.2022 г.).