„Незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България”

“Общности засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България”

Проект „Незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България”, финансиран от Фонд „Обединени срещу COVID-19“, иницииран от Български дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолство на САЩ в България и Американска търговска камара в България, (08.05-07.07.2020 г.).