6. Работилница за родители на деца с увреждания и затруднения в развитието

„Спешен фонд за борба с насилието над жени в условията на COVID 19”

8. Проект „Спешен фонд за борба с насилието над жени в условията на COVID 19”, финансиран от Български фонд за жените (20.07 – 31.10.2020 г.).