6. Работилница за родители на деца с увреждания и затруднения в развитието

„Покриване на разходи, свързани с дейността на организацията”

Проект „Покриване на разходи, свързани с дейността на организацията за подпомагане на бежанци, мигранти, хора търсещи закрила, изпаднали в затруднено положение, заради кризата от COVID 19” (01.06.2020 – 31.12.2020 г.).