„Бежанци помагат на бежанци в Харманли в ситуация на COVID-19”

„Бежанци помагат на бежанци в Харманли в ситуация на COVID-19”

Проект „Бежанци помагат на бежанци в Харманли в ситуация на COVID-19”, целящ осигуряване на спешна и неотложна помощ за семейства на бежанци и мигранти, които заради пандемията са изгубили работа и от там доходи и сигурност, финансиран по програма „ИРИС” от Фондация „Работилница за граждански инициативи” (09.2020-04.2021 г.).