Обзор на 2022 година – Да чуем гласа на младите

Продължаваме с обзора на събитията от 2022 година.

През последните две години (2021-2022) двама души от екипа ни работиха с няколко младежи от града ни по темата за младежкото участие в пилотен проект „Европейска гаранция за детето“. Освен нашите младежи-изследователи в проекта взеха участие и още 12 момчета и момичета от Бургас и Сливен. В работата си те направиха десетки интервюта и проучвания по избрани от тях теми в областта на здравеопазването и образованието, които определят като важни за местните общности.

УНИЦЕФ в партньорство с Националната мрежа за децата привлякоха младежи и специалисти от организации, които да бъдат техни ментори, от трите области, които бяха част от детското участие в пилотния проект за „Европейската гаранция за детето“ в България.

Младежите, с които Фондация „Мисия Криле“ работеше избраха темата за достъпа до здравеопазване и образование за децата със синдром на Даун. Своите наблюдения и предложения те представиха на различни места и пред различни аудитории.

Целта беше вижданията и мненията на децата и младежите да бъдат взети предвид при разработването и изпълнението на конкретни мерки и програми за намаляване на детската бедност, така че да отчитат специфичните нужди на различни групи уязвими деца и те да бъдат по-ефективни.

Целта на работата ни по проекта беше и да бъде чут гласът на децата и да се обърне внимание на препоръките и насоките, които извеждат, защото са нужни за по-добро развитие на хора със Синдром на Даун.

Едно от представянията на нашия екип – ментори и деца-изследователи беше пред Ученическия съвет на СУ „Железник” в гр. Стара Загора.

След края на проекта, в средата на 2022 година, децата от екипа, пожелаха да се включат в друга инициатива на Националната мрежа за деца, озаглавена – „Мегафон“, свързана с детското участие. Целта й е младите хора не само да изразяват мненията си свободно, но и да бъдат активен участник в общностните и обществени процеси, които са свързани  със сплотяването на отношенията дете-възрастен, усвояване на компетентност за общуване и овластяване на децата.

„Мегафон“ е  среда за изграждане на общност от деца и млади хора, клиенти или доброволци на организации-членове.  Името, което от Националната мрежа са избрали не е случайно, понеже Мегафонът е устройство, което усилва гласа. Инициативата е създадена през 2011 година.

Дейностите, в които децата участват са много и различни. На тях младите хора се учат по теми като:

  • за човешките права и по-специално за правото на участие;
  • как да се застъпват за своите права и за тези на другите;
  • как да бъдат активни граждани;
  • да развиват важни качества и умения като критично мислене, съчувствие и разбиране, да говорят убедително, за да се превърнат в млади лидери.

Провеждат се два лагера в годината, където до този момент са участвали над 400 участници. Днес някои от тях са и съорганизатори на ежегодните събития на Национална мрежа за децата – БележникЗлатна ябълка, Voice it. Те сътрудничат в подготовката на събитията, избират темите и активностите, а дори и водят някои от тях!

Това не е първият път, когато наш екип участва в инициативата. От 2020 до 2022 година имахме колега, който заедно с две деца участва активно в дейностите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *