Доброволци Volunteers
Новини

Доброволци от Европа в подкрепа на дейностите на фондация “Мисия Криле”

Прекрасни млади хора от различни европейски държави, вече два месеца ни помагат в работата с бежанците от Украйна и с летните занимания, които организираме за деца в неравностойно положение.
Благодарим за чудесното партньорство със Сдружение Възможности без граници, благодарение на които успяхме да развием нашата доброволческа програма, както никога досега.
Образователните дейности с украинските деца, които бяха организирани от 12 младежи между 18 и 29 години помагат на семействата в интеграция към местната общност в Стара Загора и региона. Спортните активности за деца и възрастни остават едни от най-предпочитаните занимания при нас.
Благодарим ви, скъпи младежки доброволци от Украйна и Испания! Чрез вас успяваме да достигнем до над 350 уязвими бежанци в област Стара Загора.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.

Categories